Over mij

Welkom bij Tijd om te leren
In 2014 wist ik het zeker, ik start mijn eigen praktijk. Ik ga kinderen en hun ouders helpen als het leren niet lukt. En sinds die tijd heb ik veel kinderen mogen helpen. Daarbij kwam steeds meer de school en de leerkracht in beeld. Want waar horen deze problemen thuis en waar komen ze eigenlijk vandaan?

Ook kreeg ik steeds meer moeite met het feit dat als het leren op school niet lukt, kinderen naar een andere ‘juf’ moesten om te leren. Kinderen die al zo hard werkten op school, werd gevraagd om nog een stapje extra te doen. Daarnaast merkte ik bij sommige scholen en leerkrachten weerstand. Want wie was deze ‘juf Joke’ die zich bemoeide met hun leerling en wat ‘wist zij er nou helemaal van’.

Met deze vragen ben ik de afgelopen twee jaren aan de slag gegaan om te kijken wat kinderen en leerkrachten nodig hebben om optimaal te leren.

Deze zoektocht wil ik jou besparen en daarom heb ik Tijd om te leren opgericht. Met het doel om zoveel mogelijk professionals te bereiken, zodat zij tijd nemen om te leren waardoor hun leerlingen tijd krijgen om optimaal te leren.

Joke de Boer - Burgum - Leerpiramide